Bij HORNBACHhelpt kunnen alle projecten via de website worden aangemeld. Elk project dient minimaal aan de vereiste doelstelling van de stichting te voldoen; bijdragen aan een mooie samenleving die bouw en/of tuin gerelateerd is.

Hiernaast vindt beoordeling plaats op:
 

- Elk project moet primair bijdragen aan de
  doelstellingen van de   stichting.
- Bouw en/of tuin gerelateerd
- Haalbaarheid (o.a. benodigde kennis en
  capaciteit)
- Samenwerkingsmogelijkheden met
  gespecialiseerde partners
- Inzetbaarheid van vrijwilligers
- Sociaal maatschappelijk belang
 

Om de grote hoeveelheid aanmeldingen op een betere manier te kunnen afhandelen, zullen alle binnengekomen verzoeken periodiek worden beoordeeld door de stuurgroep. Hun bevindingen zullen per kwartaal besproken worden in een bestuursvergadering, waarna besloten zal worden welke projecten uitgevoerd zullen worden.

PROJECTEN

Uitgangspunt is om jaarlijks minimaal één nationaal project te doen en hiernaast meerdere oplossingen voor projecten te realiseren in de regio’s waar HORNBACH gevestigd is.

Verder uitgangspunt is om zoveel mogelijk samen te werken met vrijwilligers, zodat zoveel mogelijk projecten verzoeken positief gehonoreerd kunnen worden. Per project zal bekeken worden in hoeverre er vrijwilligers gevraagd en ingezet zullen worden.

Tevens zal er bij elk project gekeken worden in hoeverre het mogelijk is om samen met andere (ANBI) organisaties samen te werken, om zo goed mogelijk het doel van HORNBACHhelpt na testreven.