Missie en doelstelling

In Nederland wonen wij in een prachtig land, maar ook daar is nog van alles te doen. Zo krijgt HORNBACH Nederland verzoeken van sportverenigingen, stichtingen, verzorgingshuizen, scholenen particulieren. Soms gaat het om kleine projecten, zoals het verzoek om zandbakken te plaatsen bij een kinderopvang, een andere keer om grotere projecten, zoals goederen leveren voor het aanzien van een zorginstelling of het bouwen van boomhutten voor Villa Pardoes. De Stichting HORNBACHhelpt wil helpen bij het realiseren van nationale en regionale projecten om, samen met haar partners, te bouwen aan een mooie maatschappij.