Anbi

De Stichting HORNBACHhelpt heeft geen winst oogmerk, zoals blijkt uit de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. In oktober 2018 heeft de stichting de ANBI-status verkregen. Hiermee is de stichting een ‘algemeen nut beogende instelling’. Deze status geldt voor instellingen die zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen nut. Bovendien mag er geen winstoogmerk zijn. Deze status maakt het onder meer mogelijk dat het fonds zelf fondsen kan werven.

Meer informatie is te vinden op anbi.nl.

Conform de ANBI-voorwaarden en statuten kent de stichting geen beloning voor bestuurders. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte (on)kosten.