Uitgangspunten voor projecten die HORNBACHHelpt hanteert.Wil je dat HORNBACHhelpt jou komt helpen?
 

HORNBACHhelpt ontvangt dagelijks verzoeken om te helpen bij de ondersteuning van goede doelen en maatschappelijke projecten. Natuurlijk helpen we graag waar kan, maar helaas kunnen we niet overal helpen, al zouden we nog zo graag willen. En daarom hebben we gekeken onder welke omstandigheden onze hulp het beste tot zijn recht komt. Met andere woorden: We zijn gaan kijken wanneer een project een typisch HORNBACHhelpt project is. Ieder kwartaal wordt er per vestiging een lokaal project gekozen en elk halfjaar omarmt HORNBACHhelpt een nationaal project dat wel een steuntje in de rug kan gebruiken.

Bij het beoordelen van aanvragen en uitvoeren van projecten hanteert Stichting HORNBACHhelpt de volgende uitgangspunten:

• De aanvrager kent geen winstoogmerk, bij voorkeur beschikt uw organisatie over een ANBI-
  status.
• De aanvraag dient een maatschappelijk doel, waar aantoonbaar behoefte aan is.
• De aanvraag is niet gericht op een individu, maar een groep mensen in de maatschappij.
• De aanvraag is duurzaam en niet van tijdelijke aard.
• De aanvraag heeft betrekking op een project dat met de inzet van mensen én materialen kan
  worden uitgevoerd.
• De aanvrager heeft de tijd. De doorlooptijd van onze projecten bedraagt 4 tot 6 maanden van
  aanvraag tot uitvoering.
• Het project kan qua omvang in 1 à 2 werkdagen samen met een aantal vrijwilligers van uw
  organisatie gerealiseerd worden.
• Stichting HORNBACHhelpt doet graag iets terug voor de directe omgeving van onze
  bouwmarkten. Uw project is idealiter op maximaal 20 km afstand van een van onze
  bouwmarkten gesitueerd.
• Om de kwaliteit van projecten te waarborgen voeren wij deze van A tot Z uit.
• Om zo veel mogelijk goede doelen door het hele land te steunen, kunt u eenmalig aanspraak
  maken op onze hulp.
 

Ben je ervan overtuigd dat jouw project een typisch HORNBACHhelpt project is?
Meld je dan aan.