Organisatiestructuur

De taken van het bestuur bestaan naast het dagelijks bestuur uit onder andere besluitname van de door de stuurgroep geadviseerde projectverzoeken, overall toezicht houden op de uitvoer van projecten. Waarborgen dat de doelstelling van de stichting wordt nagestreefd.

De taken van de stuurgroep bestaan onder andere uit de beoordeling van de binnengekomen projectverzoeken aan de hand van de daarvoor gestelde criteria. Hierna zal advies aan het bestuur worden uitgebracht inzake uitvoerbare projecten. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de projectenbreed in de organisatie en bij haar stakeholders worden gedragen. Verder is deze stuurgroep medeverantwoordelijk voor het werven van vrijwilligers en het coördineren, aansturen van projecten.