Gerealiseerd project!

Ontspanningsruimte plus overkapping bij de opvanglocatie in Maastricht.

Ieder kind heeft recht op een fijn en veilig thuis. Helaas groeien er ook in ons land nog steeds talloze kinderen op in zware omstandigheden. Stichting Xonar vangt hen liefdevol op en zet zich voor hen in. Dat gaat niet zonder slag of stoot: de hele jeugdzorg heeft het zwaar. Overal schort het aan mankracht en financiële armslag. Daarom stak HORNBACHhelpt­ de handen met liefde uit de mouwen en bouwde het een ontspanningsruimte plus overkapping bij de opvanglocatie in Maastricht; een zeer welkome plek waar kwetsbare jongeren tot rust kunnen komen.

Voor de stichting was de praktische én mentale steun van grote waarde. ‘Het is echt een opsteker dat HORNBACHhelpt voor ons klaarstond,’ zegt facilitair medewerker Bart Tielens, ‘en het is van grote waarde dat we onze bewoners nu nog beter kunnen helpen, zodat ze snel weer op een fijne manier verder kunnen met hun leven. De ontspanningsruimte is een gigantische toegevoegde waarde in dat proces, en we zijn ontzettend blij met de steun van HORNBACHhelpt.’